Industriservice

Tilcon utför underhåll, reparationer och servicearbeten ute hos företag. I vår verkstad repareras eller nytillverkas maskinkomponenter som blivit utslitna.